3 มีนาคม 2562 เร่งสร้างความเข้าใจประชาชนงดเผาลดค่าฝุ่นPM2.5

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_335563/

กรณีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐานในหลายจังหวัดทางภาคเหนือว่า ต้นเหตุหลักมาจากการเผาป่าในพื้นที่ ซึ่งประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างต่อเนื่อง ทางราชการก็ระบุว่าชาวบ้านเป็นคนเผา ขณะที่ชาวบ้านก็บอกไม่ได้เผา แต่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เผาเอง เพื่อจะได้มีงบในการดำเนินการเข้าไปดับไฟป่า และเรื่องนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชาวบ้าน ในบางพื้นที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก เพราะมีการระแวงซึ่งกันและกัน ฉะนั้นการขอความร่วมมือกับชาวบ้านในบางพื้นที่จึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ฉะนั้นแล้วต้องทำลายกำแพงความหวาดระแวงตรงนี้ด้วยความจริงใจ ทางภาครัฐต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านอย่างจริงจังและย้ำข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องเข้าใจว่าบางครั้งวีถีชีวิตของชาวบ้าน มีความสามารถในการรับข่าวสารน้อย ดังนั้นจึงต้องมีการเน้นย้ำ ประกาศเสียงตามสายทุกวัน พยายามยามทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ทางภาครัฐต้องการสื่อสาร ให้เข้าถึงชาวบ้านให้มากที่สุด และเมื่อชาวบ้านเข้าใจ ไม่เผาแล้ว มลพิษด้านอากาศต่างๆก็จะลดน้อยลงไปในที่สุด